društvene mreže

Što je grafički dizajn?

Grafički dizajn je umjetnost i praksa planiranja i projekcije ideja te iskustava vizualnog i tekstualnog sadržaja, a može uključivati ilustracije, fotografije, riječi ili grafiku. Grafički dizajner koristi kombinaciju slike, ilustracije i slova (kreira vizualni objekat) kako bi iskomunicirao određenu ideju.

Što i kako radimo?

Pružamo kompletnu uslugu koja uključuje grafički dizajn ili redizajn, osmišljavanje vizualnog identiteta, dizajn i pripremu materijala za tisak.

Vizualni identitet tvrtke za kupce je vizualno prepoznavanje tvrtke ili proizvoda. Dobra vizualizacija identiteta tvrtke je osnovno polazište za dobar marketing.

Grafičke publikacije

Pod grafički dizajn ubrajamo grafičke publikacije kao što su: posjetnice, prospekti, kalendari, mape, letci, plakati, brošure, CD omoti, pozivnice, ulaznice, iskaznice, jelovnici, vinske karte, promotivni materijali, knjige, časopisi…

Tisak

Uz dizajn promo materijala možemo Vam ponuditi i tisak istih. Sve dizajne i materijale prije tiska dostavljamo na mail na autorizaciju. Na veće količine promo materijala dodatni popusti i pogodnosti.

Zainteresirani ste za projekt?

Javite nam se